Gmina Korzenna? Może mediacje…

Polityka stoi konfliktem, a godzenie sprzecznych interesów nie jest łatwe. Często dochodzi zatem do braku zrozumienia, dobrej woli, a następnie eskalacji wzajemnych pretensji i oskarżeń. Widzę to w wielu miejscach. Jeden z głośniejszych sporów w regionie to ten o przebieg planowanej obwodnicy Piwnicznej, która zdaniem części mieszkańców ma być korytarzem tranzytowym dla TIR-ów. Jednak pod kątem ilości równolegle przebiegających konfliktów nic nie dorównuje ostatnio tym w gminie Korzenna.

Uwikłani – Sądeczanie w szponach służb specjalnych

Książki Tajemnice Sądeckiej Bezpieki oraz Macierewicz i jego tajemnice pokazują Sądecczyznę jako region ludzi uwikłanych we współpracę ze służbami PRL oraz GRU. W recenzji pojawiają się nazwiska właściciela FAKRO Ryszarda Florka, wydawcy Sądeczanina Zygmunta Berdychowskiego, organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy Jerzego Stanisława Bochyńskiego.