Wchodzimy w gorący okres kampanii wyborczej. Ulotki, banery, spotkania przedwyborcze i debaty w telewizji regionalnej – wszystko to ma przekonać Sądeczan do wyboru jednego słusznego kandydata i opcji politycznej.

Na ulicach miasta kampania wyborcza jest dobrze widoczna. Zaciekawiło mnie na ile kandydaci na prezydenta miasta Nowego Sącza widoczni są również w Internecie. Aby odpowiedzieć na to pytanie wykorzystałem narzędzie Google Trends. Porównałem zatem jak często wyszukiwane były hasła związane z imieniem i nazwiskiem poszczególnych kandydatów na prezydenta w pierwszym tygodniu października. Ze względów technicznych zawężenie analizy tylko do obszaru geograficznego miasta Nowego Sącza nie było możliwe. Analizę mogłem przeprowadzić tylko dla obszaru całego województwa. Wynik uzyskany dla Małopolski przyjąłem zatem jako wskaźnik popularności kandydatów na prezydenta w naszym mieście.

Spośród wszystkich sześciu kandydatów na prezydenta miasta w wyszukiwarce Google najbardziej popularni kandydaci to Iwona Mularczyk oraz Leszek Zegzda. Pozostali kandydaci cieszyli się nieporównywalnie mniejszą popularnością. Musieli zatem zostać poddani osobnej analizie porównawczej.

Źródło: własne, w oparciu o analizę z wykorzystaniem narzędzia Google Trends®

Jeżeli przyjąć, że popularność wyszukiwania kandydata na prezydenta miasta w wyszukiwarce Google przekłada się na preferencje wyborców to można się spodziewać, że do drugiej tury wyborów przejdzie właśnie Iwona Mularczyk oraz Leszek Zegzda. Nie wiadomo jak mieszkańcy naszego miasta zagłosują w drugiej turze. Najprawdopodobniej dojdzie do utworzenia koalicji pomiędzy PiS-em oraz Koalicją Nowosądecką lub środowiskiem reprezentowanym przez Leszka Zegzdę i Koalicję Nowosądecką.

Źródło: własne, w oparciu o analizę z wykorzystaniem narzędzia Google Trends®

Na podstawie powyższych wyników można się również spodziewać dalszego zmarginalizowania środowiska związanego z Krzysztofem Głucem i Jerzym Gwiżdzem. Czarnym koniem wyborów, choć jeszcze wciąż stosunkowo mało popularnym, może okazać się Małgorzata Belska. Kandydat SLD w Nowym Sączu Rafał Skąpski ma nikłe szanse na osiągnięcie dobrego wyniku wyborczego.  Niemniej jednak dopiero czas pokaże czy moje przewidywania i spekulacje oparte o wyniki uzyskane przy pomocy narzędzia Google Trends® są słuszne.