Komentując ostatnie rewelacje w wykonaniu UMNS stanowczo nie będziemy poruszać tematyki świeckości państwa, ochrony mieszkańców bez względu na ich poglądy, wartości racjonalizmu i nauki.

Z prostego powodu – zagadnienia te nie dotyczą Miasta Nowego Sącza i jego mieszkańców. Zatem, cofnijmy się o kilkanaście wieków wcześniej lub przenieśmy się do alternatywnej rzeczywistości Barszczewa.

„Urzędnicy państwowi pełnią bowiem swoją służbę z Bożego polecenia”1

Co za tym idzie, czasem przemawiają głosem natchnionym, czego ostatnio byliśmy świadkami.  Święta Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej – takie starożytne miasto w Turcji (ojczyzny kebabów), wyraziła dezaprobatę dla pokazu filmu o związkach partnerskich. Ustami namiestnika boskiego, urzędnika UMNS to uczyniła.

W związku z obowiązującą wykładnią „separacji rasowej” nie wnikajmy może, czy ta Małgorzata była wystarczająco biała i czy jest czystą etnicznie Polką. Wszak pokonała smoka, więc ma wszelkie kompetencje w materii umów dotyczących komercyjnego wynajmu lokali przez instytucje kultury.

Wykorzystując tą niezwykłą transmisję od świętej przekazaną za pośrednictwem złotoustego urzędnika oraz interpretację jej patronatu w dobie szalejącego w Ojczyźnie smoka Dżendera, pragniemy zapytać:

  1. Czy chrześcijańskie przykazanie „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” obejmuje też zagadnienie wadliwej kanalizacji? Czy w tym przypadku przedstawicielom instytucji kultury pękła rura, czy samorządowcy pękli pod naporem „wartości” religijnych. Zatem, kto kłamie? Czy pokaz odwołano z powodu „siły wyższej”, czy była to decyzja prezydenta miasta?

Podpowiadamy samorządowcom: rura pękła z powodu interwencji świętej! Proponujemy zgłosić to zdarzenie do Fundacji Randiego  – pozyskać sławę i bogactwo!

  1. Korzystając z okazji, czy św. Małgorzata może wypowiedzieć się w materii nurtujących ludzkość zagadnień: czy był zamach w Smoleńsku, gdzie jest Bursztynowa Komnata, czy atakowanie siekierą lokalu z kebabem jest miłe Bogu, czy Węgierska Bis powstanie w tym stuleciu?
  2. Podstawowym problemem jest brak jakiejkolwiek wypowiedzi świętej dotyczącej jej stosunku do homoseksualizmu. Mamy wprawdzie jakieś „lewackie” wypowiedzi papieża o zaprzestaniu dyskryminacji i szacunku.  Mając do wyboru „bezpośrednie” źródło informacji, jakim jest żyjąca w IV wieku kobieta lub  słowa głowy kościoła – stawiamy retoryczne pytanie – czy wypowiedź UMNS jest emanacją poglądów św. Małgorzaty, czy zaprzeczeniem wykładni kościoła katolickiego?

Właściwie komentarz do zachowania UMNS jest zbędny. XXI wiek – Polska. Miasto, w którym przedstawiciele władzy kierują się własną interpretacją zjawisk nadprzyrodzonych, obywatele leczą u znachorów, nie szczepią dzieci i oddychają benzo(a)pirenem.  

Szczerze, nie żal nam mieszkańców Nowego Sącza. Sami tego chcieliście – stworzyliście sobie miejsce kiepskie do życia i pracy, powoli się wyludniające. Finalnie umrzecie, od smogu, niskopłatnej  pracy i głupoty. 

Ale, jeśli to ma poprawić humor Sądeczanom, będziecie umierać pod patronatem św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej!

  1.  List św. Pawła do Rzymian 13 – Słowo Życia (SZ-PL)