W gorlickiej prokuraturze rozpoczęły się przesłuchania świadków w sprawie o niedopełnienie obowiązków przez Policję, podczas trwania legalnego zgromadzenia Międzynarodowego Strajku Kobiet.

Przypomnijmy. W dniu 8 marca br. po raz kolejny odbyła się antyrządowa manifestacja pod sztandarem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, mająca tym razem charakter międzynarodowy.

Tego dnia, na płycie nowosądeckiego Rynku oprócz uczestników zgromadzenia, którego organizatorką była Barbara Żytkowicz, pojawiła się grupa kontrmanifestujących członków Młodzieży Wszechpolskiej, która skutecznie zakłócała przebieg spotkania.

Zakłócanie, o którym mowa polegało na odgrodzeniu i zasłonięciu (podtrzymywanym przez 6 – 7 osób dużym transparentem o szerokości ok. 10 metrów i wysokości ok. 1,6 metra) uczestników zgromadzenia od organizatora i prowadzących zgromadzenie oraz zagłuszaniu z wykorzystaniem przenośnego urządzenia nagłaśniającego wypowiedzi prowadzących zgromadzenie.

Opisany powyżej proceder trwał nieustannie przez około 30 minut. W tym czasie uczestnicy zgromadzenia wielokrotnie informowali obecnych na miejscu funkcjonariuszy policji, o fakcie zakłócania zgromadzenia i bezskutecznie apelowali o podjęcie działań mających na celu zatrzymanie i ukaranie sprawców czynów niezgodnych z prawem.

Mimo nielegalności działania młodzieżówki, nie doszło do podjęcia skutecznych kroków przez Policję. Nie przerwano „samowolki”. Dlatego też do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niepodjęciu działań służbowych przez Policję.

Na podstawie art. 28, ust. 1 Prawa o zgromadzeniach funkcjonariusze powinni rozwiązać nielegalne zgromadzenie (ewentualnie kwalifikowane jako zgromadzenie spontaniczne), którego uczestnicy dopuszczają się wykroczeń wskazanych wyżej, a także ukarać sprawców wykroczenia.

Ostatecznie sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa w Gorlicach.

Z informacji pochodzących od organizatora zgromadzenia – Barbary Żytkowicz, która została już przesłuchana na tę okoliczność, wynika, iż czynności podejmowane przez Prokuraturę prowadzone są sukcesywnie, w komfortowej, rzetelnej i profesjonalnej atmosferze.

Należy również nadmienić, iż do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wpłynęło odrębne zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia przez Młodzież Wszechpolską, która trzymała transparent zasłaniający Międzynarodowy Strajk Kobiet. Zarzutami są wykroczenia przeszkadzania i usiłowania przeszkadzania w organizowaniu oraz następnie, przeszkadzania w przebiegu, niezakazanego zgromadzenia (art. 52. § 2, pkt 1 k. k.), wykroczenia organizowania zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia (art. 52. § 2, pkt 2 k. k.) i wykroczenia bezprawnego zajmowania miejsca, którym inna osoba prawnie rozporządza jako organizator i przewodniczący zgromadzenia (art. 52. § 2, pkt 4 k. k.). W tej sprawie także podjęto już czynności wyjaśniające.