Partia RAZEM chce dla mieszkańców małopolski równouprawnienia i krótszego czasu pracy. Zamierzają to osiągnąć poprzez wprowadzenie w życie obywatelskiego projektu ustawy o ustanowieniu 35 godzinnego tygodnia pracy oraz przez przyjęcie przez władze województwa małopolskiego postanowień zawartych w Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Równouprawnienie i krótszy czas pracy w Małopolsce były promowane przez Adriana Zandberga, współzałożyciela RAZEM oraz Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, członkinię Zarządu Krajowego partii. Adrian Zandberg zbierał podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o skróceniu czasu pracy w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zbierała podpisy pod projektem ustawy w Nowym Sączu. W naszym mieście złożyła również swój podpis pod petycją w sprawie przystąpienia oraz województwa małopolskiego do sygnatariuszy Karty.

Ofensywa polityczna RAZEM w Małopolsce zbiegła się w czasie z kryzysem partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość w naszym regionie. Sądeckie struktury PiS są mocno skonfliktowane ze sobą, a różne frakcje zwalczają się nawzajem. Senator PiS, Stanisław Kogut, zamieszany jest w afery korupcyjne wykryte przez prokuraturę kierowaną przez Zbigniewa Ziobro, partyjnego kolegę senatora Koguta 1].

Sekretarz sądeckich struktur PiS, Małgorzata Belska, popadła w niełaskę swoich kolegów z partii po tym jak w 2016 r. sprzeciwiła się woli Jarosława Kaczyńskiego i nie dopuściła do wyboru posła i wiceministra finansów Wiesława Janczyka na prezesa PiS w okręgu wyborczym nr 14 2]. Bunt członkini PiS był tym bardziej bolesny dla kolegów partyjnych i dla samego prezesa, że kobieta o relatywnie mało znanej sylwetce politycznej ośmieliła się wystąpić przeciwko woli Jarosława Kaczyńskiego. Nawet Beata Szydło, premier rządu, nie miała nigdy tyle odwagi co sekretarz struktur partyjnych z naszego kręgu. Beata Szydło nigdy jawnie nie sprzeciwiła się woli Kaczyńskiego. Trudno teraz oczekiwać, żeby Małgorzata Belska została wyznaczona przez PiS na kandydatkę na prezydenta Nowego Sącza w nadchodzących wyborach samorządowych. Belska udowodniła, że stać ją na niezależność.

Obecny prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, oddany członek PiS, również wielokrotnie stawał okoniem władzom partii. Zły stan zdrowia prezydenta miasta dodatkowo kładzie się cieniem na jego relacje z kolegami i koleżankami z partii. Wiele osób w sądeckich strukturach PiS ma problem z zaakceptowaniem wyniszczającego trybu życia, prowadzonego przez Ryszarda Nowaka i twierdzi że jego problemy ze zdrowiem są zawinione. Doszło nawet do tego, że kolega prezydenta, poseł Piotr Naimski, napisał list do Kaczyńskiego, w którym zarzucił Nowakowi prowadzenie katastrofalnej dla partii polityki miejskiej 3]. W odpowiedzi na zarzuty partyjnego kolegi, Ryszard Nowak  stwierdziła lakonicznie, że poseł Naimski “bredzi”. Styl odpowiedzi Nowaka najprawdopodobniej podyktowany był stanem zdrowia prezydenta i dobitnie pokazuje stan faktyczny tego co się dzieje w sądeckim PiS.

Obserwując publiczne oskarżenia sądeckich członków PiS i wojenki poszczególnych frakcji o dominację w regionie można dojść do wniosku, że partia zatruła się własnym jadem w swoim mateczniku. Zatrutej atmosfery w sądeckim PiS mógł zakosztować marszałek sejmu i wierny członek partii, Marek Kuchciński. Został wybuczany przez Sądeczan w trakcie spotkania z mieszkańcami regionu 4]. Po prostu koledzy i koleżanki z PiS mają dość siebie nawzajem. Wyborcy zaczynają być zmęczeni PiS-em. Rozkład PiS postępuje powoli, ale nieubłaganie. W prawicowym regionie rośnie w siłę lewicowe RAZEM.

Opozycja nie jest w stanie wykorzystać kryzysu PiS w regionie. Sądeccy wyborcy popierają te partie, które są prospołeczne i socjalne. Dlatego PO i Nowoczesna nie cieszą się dużym poparciem społecznym w regionie. RAZEM jest partią socjaldemokratyczną, więc ma szansę uzyskać poparcie tych wyborców w regionie, którzy cenią wartości demokratyczne, ale nie popierają wolnego rynku, nader często przeradzającego się w wyzysk. W Sądeckim prawicowym regionie pojawiła się nowa i ciekawa propozycja polityczna – partia RAZEM.

Koło RAZEM Nowy Sącz powstało w październiku 2016 r. Od tego czasu sądeccy przedstawiciele partii zorganizowali następujące akcje:

  • Spotkanie z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk 5– członkinią Zarządu Krajowego Partii. Temat spotkania “Równouprawnienie i krótszy czas pracy”;
  • Petycja do władz miasta odnośnie przyjęcia przez Radę Miasta Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym;
  • Petycja do zarządu województwa małopolskiego odnośnie przyjęcia przez władze Małopolski Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym;
  • Petycja do władz miasta w sprawie darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla opiekunów osób niesamodzielnych 6], 7];

O aborcji i petycji w sprawie darmowych przejazów

  • List protestacyjny do Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie zakazu projekcji filmu o równouprawnieniu osób LGBT w miejskiej galerii 8];

 

  • Publiczny pokaz filmu pt “Solidarność wobec kobiet 9];

  • Petycja do władz miasta w sprawie zaprzestania współpracy miasta z firmami lichwiarskimi 10];

 

Oprócz wyżej wymienionych akcji przedstawiciele RAZEM angażują się w przywracanie pamięci o lewicowej (PPS-owskiej) historii Sądecczyzny. Regularnie też podejmują dyskusje na regionalnych forach internetowych z przedstawicielami skrajnej prawicy.

Osoby zainteresowane działalnością RAZEM w Nowym Sączu mogą skontaktować się z Kołem, używając Facebooka  (https://www.facebook.com/pg/RazemNowySacz). Z informacji dostępnych na FB Koła wynika, że ich profil polubiło 598 osób, a śledzi go 602 osoby. Przedstawiciele RAZEM w Nowym Sączu przesłali również informację, że ich posty docierają do ponad 20 000 odbiorców.