Gmina Korzenna? Może mediacje…

Polityka stoi konfliktem, a godzenie sprzecznych interesów nie jest łatwe. Często dochodzi zatem do braku zrozumienia, dobrej woli, a następnie eskalacji wzajemnych pretensji i oskarżeń. Widzę to w wielu miejscach. Jeden z głośniejszych sporów w regionie to ten o przebieg planowanej obwodnicy Piwnicznej, która zdaniem części mieszkańców ma być korytarzem tranzytowym dla TIR-ów. Jednak pod kątem ilości równolegle przebiegających konfliktów nic nie dorównuje ostatnio tym w gminie Korzenna.